NAJVEĆI PROBLEM- ŽRTVE ODUSTAJU!

Žene žrtve nasilja često odustaju od suđenja i povlače svoje prvobitne izjave, što rezultira oslobađajućom presudom za nasilnika, rekla je u razgovoru sa ekipom “Dok nije kasno” Svetlana Mitrović, sa odeljenja porodičnih sporova Osnovog suda u Novom Sadu.

Saznaj više

 

IZLAZAK IZ NASILJA JE PROCES

Dan žena, 8. mart, dobio je svoj pravi smisao 2002. godine kada je prva Novosađanka odlučila da prekine nasilje koje trpi i okrene broj 021/422-740 i potraži pomoć. Ovaj prvi poziv označio je početak rada SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja, koji je pokrenuo SOS Ženski centar, da bi za dve godine SOS telefon izrastao u samostalnu, neprofitnu organizaciju, a danas je deo mreže SOS telefona za podršku ženama žrtvama nasilja u Vojvodini.

I pored svih godina uspešnog rada i ogromne pomoći koju ova organizacija pruža ženama koje prolaze kroz nasilje, njegova egzistencija je iz godine u godinu sve upitnija. Razgovarali smo sa Ivanom Perić, psihološkinjom i jedom od volonterki centra, zbog čega svake godine strepe za svoju budućnost i kako u međuvremenu pomažu ženama.

Saznaj više


TAMNA BROJKA

Srbija je jedna od prvih država u regionu koja je ratifikovla Konvenciju Saveta Evrope o borbi protiv nasilja nad ženama, te polako počinje da odredbe te Konvencije pretače u naše zakone i praksu. Polako se menjaju i Zakoni o krivičnom postupku, te izrađuje i Zakon o porodičnom nasilju. Taj proces je, međutim vrlo spor, a statistika o broju žrtava još uvek vrlo surova.
U prilog pogubnoj statistici govori činjenica da institucije koje se bave problemom nasilja u porodici ne sarađuju dovoljno, zaključak je Pokrajinskog Ombudsmana. Iz razgovora sa Danicom Todorov, zamenicom pokrajinske ombudsmanke za ravnopravnost polova, mogli smo se uveriti da je Srbija na putu ka rešavanju ovog grubog kršenja ljudskih prava već po pravilu u tranziciji.

Saznaj više