ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI USKLAĐEN SA EU

Novi Zakon o oružju i municiji koji je u primeni od 5. Marta 2016. godine rezultat je usklađivanja zakonske regulative u Srbiji sa Direktivom Saveta Evrope o kontroli nabavke i posedovanja oružja. Tim zakonom pooštreni su uslovi za nabavku i čuvanje oružja, kako bi se obogućila efikasnija kontrola posedovanja i prometa oružjem, a samim tim i sprečile zloupotrebe jer se njime destimuliše posedovanje ilegalnog oružja.

Prema podacima MUP-a Srbije, primarni cilj ovog zakona je da se pooštravanjem uslova za posedovanje oružja unapredi bezbednost građana Srbije, a da se istovremeno legalnim i savesnim vlasnicima omogući da nesmetano poseduju i koriste u zakonom dozvoljene svrhe lova, sporta, kolekcionarstva i samoodbrane.

Od uslova koji su ranije bili u primeni, za dobijanje dozvole za posedovanje oružja potrebno je doneti dokaze o zdravstvenoj sposobnosti, ali i dobro arumentovati razloge za posedovanje oružja. Zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja dokazuje se prilikom podnošenja zahteva za nabavku oružja, a obavezno se proverava na svakih pet godina. Uz to, uspostavljen je i mehanizam obavezne razmene informacija između lekara i nadležnog organa unutrašnjih poslova. Opravdani razlozi za posedovanje oružja kao uslov za njegovu nabavku dokazuje se članstvom u sportskoj streljačkoj organizaciji za sportsko oružje, ispunjavanjem uslova za posedovanje lovne karte za lovačko oružje i dokazima o ugroženoj bezbednosti ukoliko je u pitanju oružje za ličnu bezbednost. Uvođenje ovih izmena direktna je posedica usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa propisima koji važe u Evropskoj uniji.

Uz sve to, policiji je ostavljena mogućnost da po diskecionoj oceni zabrani posedovanje oružja kada osnovano proceni da bi ga vlasnik mogao zloupotrebiti. Zakon predviđa i strožije kažnjavanje za zloupotrebe i nesavestan odnos prema oružju, a za svako propuštanje radnji koje su predviđene odredbama ovog zakona propisane su prekršajne kazne uz mogućnost izricanja zaštitne mere oduzimanja oružja i municije. Naposletku, Zakonom o oružju i municiji biće povećana odgovornost vlasnika za oružje koje poseduju.

Sa druge strane, ovim Zakonom daje se povlašćen status registrovanim sportskim strelcima i kolekcionarima koji su se u praksi pokazali kao najsavesniji među vlasnicima oružja, stav je MUP-a Srbije. Ovo se ogleda u slobađanju sportskih strelaca koji nastupaju u diciplinama sa vatrenim oružjem od obuke za rukovanje vatrenim oružjem i davanjem mogućnosti spravljanja municije članovima streljačkih i drugih lovačkih organizacija, a propisani su i olakšani uslovi za nabavku oružja i municije kolekcionarim, što će smanjiti i administrativne proceure za ovu kategoriju vlasnika oružja. Prema standardima Evropske unije ukinuto je i ograničenje količine municije koja se može nabaviti za sve vlasnike oružja.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
Posted in Najnovije vesti.