VATRENO ORUŽJE I RODNO NASILJE

Svaka treća žena u Srbiji, žrtva porodičnog nasilja, bude ubijena iz vatrenog oružja. Na predstavljanju projekta “Vatreno oružje i rodno zasnovano nasilje: U susret kulturi odgovornog posedovanja oružja” u Kikindi, upozoreno je na fatalne posledice koje u porodici nastaju nesavesnim korišćenjem vatrenog oružja.

Projekat Vatreno oružje i rodno zasnovano nasilje najviše se bavi problemom zloupotrebe oružja na Balkanu, ali i nasiljem u porodici jer kada se te dve stvari spoje, dolazi do tragičnih posledica. Učesnicima javne tribine u Kikindi emitovana je jedna od tri epizode serijala ”Dok nije kasno”, koji je stvaran tokom čitave protekle godine za potrebe projekta, a namenjen je kako bi se na praktičan način videle tragične posledice nesavesnog posedovanja oružja.

“U prvoj epizodi bavili smo se temom primene novog zakona o oružju i municiji. U drugoj epizodi reč je bila o nasilju i prevenciji nasilja u porodici, dok treća epizoda objedinjuje ove dve teme i bavimo se prvenstveno edukacijom”, kaže Ivana Buš Jović, autorka serijala Dok nije kasno.

Istraživanja su pokazala da u porodici u kojoj član poseduje vatreno oružje, a u kojoj su prisutni patološka ljubomora, pretnje ubistvom i samoubistvom, procenat ubistva iz pištolja ili puške znatno je veći.

“To su jako ozbiljne stvari i mi o tome moramo da pričamo. Sa jedne stranejeste pitanje korišćenja legalnog oružja, a sa druge jeste bezbednost svih građana, posebno članova porodice koji žive sa osobom koja poseduje vatreno oružje”, kaže Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

Veliku ulogu u predstavljanju projekta imaju mediji, ali oni koji tom problemu pristupaju veoma odgovorno, detaljno i novinarski etično, jer su samo tada vidljivi pozitivni pomaci.

“Mi nažalost u domaćim medijima imamo loš način predstavljanja ovog problema. On je, ili senzacionalistički, dramatičan ili je na neki način obojen romantičnim pričama koje su navodno prethodile nasilju, posebno onom nasilju koje je završeno smrtnim ishodom žene”, veli Marija Srdić, aktivistkinja Centra za podršku ženama Kikinda.

Porodično nasilje nije privatna stvar, već širok društveni problem. Istraživanja pokazuju da je posedovanje, ali i upotreba oružja izrazito rodna stvar. To otvara i pitanje koliko su naše nacionalne strategije i akcioni planovi u oblasti nasilja u porodici i kontrole oružja povezani i postoji li sveobuhvatna politika kada je ova oblast u pitanju?

Izvor: Branislav Ugrinov, RTV Vojvodine

 

Javno predstavljanje projekta “Vatreno oružje i rodno zasnovano nasilje” u Kikindi

Javno predstavljanje projekta “Vatreno oružje i rodno zasnovano nasilje” u Kikindi

Javno predstavljanje projekta “Vatreno oružje i rodno zasnovano nasilje” u Kikindi

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
Posted in Najnovije vesti.