MUP: PREDUZIMAMO SVE MERE ZA SUZBIJANJE NASILJA U PORODICI

Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je saopšenje kao odgovor na preporuke Zaštitnika građana upućeno toj instituciji. Preporuke se odnose na postupke kontrole zakonitosti i pravilnosti rada MUP-a u periodu od 2011. do 2015. godine.

13584694_283668131988036_212653338517629468_oMUP u saopšenju navodi da je su u međuvremenu preduzete određene mere koje imaju za cilj unapređenje rada policije u slučajevima nasilja u porodici. Poseban deo odnosi se na pitanje da li prijavljeni počinilac nasilja poseduje oružje.

Ostatak saopštenja prenosimo u celosti.

“Podsećamo javnost da je Ministarstvo unutrašnjih poslova već formiralo posebno Odeljenje za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici koje prati, analizira i vrši koordinaciju u predmetima porodičnog nasilja na nivou svih 27 policijskih uprava. U svakoj policijskoj upravi određeni su koordinatori za postupanje u oblasti porodičnog nasilja – predstavnik kriminalističke policije i predstavnik policije opšte nadležnosti. U cilju sagledavanja postupanja organizacionih jedinica u oblasti prevencije i suzbijanja nasilja u okviru porodice započeta je i kontrola u svim policijskim upravama.

Takođe, prošle godine je depešama ministra unutrašnjih poslova naloženo da se u slučajevima porodičnog nasilja obavezno vrši provera da li je o događaju obavešten nadležni javni tužilac, centar za socijalni rad i zdravstvena ustanova, kao i da li prijavljeno lice ili neko od članova porodice, poseduje oružje u legalnom posedu kako bi isto bilo oduzeto odmah bez odlaganja i ukoliko postoje saznanja, u skladu sa nalozima tužilaca, bile preduzete mere radi oduzimanja oružja u nelegalnom posedu. Takođe, policija opšte nadležnosti mora da obavesti dežurnog kriminalističkog inspektora, posebno obučenog za rad po predmetima nasilja u porodici, koji bi dalje u saradnji sa tužilaštvom preduzimao druge mere na dokumetovanju i dokazivanju nasilja u porodici.

Nakon formiranja Odeljenja za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici naloženo je dežurnim službama da sa maksimalnom pažnjom i ozbiljnošću postupaju po pozivima građana i drugim saznanjima o indicijama koje ukazuju na elemente vršenja nasilja u porodici i u što kraćem vremenu, bez izuzetka, organizuju upućivanje policijskih službenika na mesto događaja. Prilikom intervenisanja odmah se moraju razdvojiti žrtva i nasilnik i razgovori sa licima se obavljaju u odvojenim prostorijama.

Naloženo je i da se posebno obrati pažnja na podatke ili obaveštenja koja ukazuju da li je prijavljeno lice pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci, da li preti oružjem, da li je vršilo ista ili slična krivična dela ili prekršaje sa elementima nasilja i druga saznanja do kojih se može doći. O svim uočenim bezbednosnim rizicima mora se upoznati nadležni tužioc radi donošenja adekvatne odluke, procene postojanja krivičnog dela i efikasne zaštite žrtava nasilja u porodici.

Prilikom intervencija na terenu policijski službenici o svemu informišu i nadležni Centar za socijalni rad, radi preduzimanja socijalno-intervencijskih mera ili mera porodično-pravne zaštite, odnosno njihovo hitno uključivanje u rad sa žrtvom nasilja u porodici radi eventualnog smeštaja u sigurnu kuću.

Takođe, pored navedenog naloženo je i unapređenje multisektorske saradnje i kordinacije institucija i organa na suzbijanju nasilja u porodici, kroz formiranje timova u svim gradovima i opštinama, održavanje sastanaka sa predstavnicima nadležnih organa i organizacija koje se bave problemom nasilja u porodici (javnih tužilaštava, ustanova socijalne zaštite, zdravstvenih ustanova, nevladinih organizacija), po uzoru na takozvani Zrenjaninski model sa kojim su upoznati koordinatori iz kriminalističke policije i policije opšte nadležnosti u ovoj oblasti. “

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
Posted in Najnovije vesti.