MEDIJI PALI NA ISPITU

Mediji su ključni kada je reč o sistemu obrazovanja i kreiranju mišljenja šire društvene zajednice, rekla je u razgovoru sa ekipom “Dok nije kasno” Aleksandra Nestorov, aktivistkinja Autonomnog ženskog centra.

nestorovOna kaže da su upravo mediji ti koji formiraju uvrežena mišljenja i stavove u društvu, a kada se radi o pitanju porodičnog nasilja i nasilja nad ženama, možda čak i presudni.

“Mediji su svi nekako na tržištu i pošto ih u Srbiji ima dosta, moja procena je da je ta svakodnevna borba za čitaoce ili  gledanost velika i da se onda pribegava nekakvom senzacionalizmu i potpuno pogrešnom, neadekvatnom, po žrtve dodatno stigmatizujućim, načinom izveštavanja, čiji je jedini zadatak da privuče pažnju da bi se novine prodale ili televizija gledala”, objašnjava Nestorov i dodaje da država više nema interes da investira u podizanje svesti javnosti na način na koji se to nekada dešavalo.

Nije tajna da tržište diktira sadržaj i da novac određuje i sistem vrednosti kojima se vode današnji mediji kako bi opstali.

“Kad vi imate novac versus vrednosti, vrednosti su vrlo jasno otišle u drugi plan. Mi danas, ono što se dešava u društvu, imamo na televiziji. Imamo rijaliti programe u kojima se odobrava, podržava, promoviše nasilje, omalovažavanje, vređanje, odgovornost se sa nasilnika prebacuje na žrtve, do najluđih primera, kada se odgovornost za nasilje traži u jako lošim vremenskim uslovima, i u misterioznim okolnostima, to sve zamagljuje problem, to zamagljuje pravu prirodu problema. To nas ne uči, nego nas dovodi u situaciju da ne verujemo žrtvi, da ne znamo da prepoznajemo nasilje, da ne znamo da odgovorimo adekvatno na njega”, ističe Nestorov.

Srbija ima regulatrna tela koja bi trebalo da reaguju u ovakvim situacijama, ali je njihovo ovlašćenje takođe ograničeno. Mreža žene protiv nasilja upućivala je žalbe mnogim telima, kao i Savetu za štampu, REM-u, te resornim ministarstvima, ali u većini slučajeva reakcija je izostala.

“Nažalost samo je Savet za štampu reagovao, ali ono što je najtužnija činjenica jeste da ni njihove odluke poštuju mediji koji su prihvatili da budu monitorisani. Tako da zavisne i nezavisne institucije više nemaju nikakvog uticaja. To je jedan od indikatora da sistem sve manje ima šanse da se popravi”, upozorava Aleksandra Nestorov.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
Posted in Najnovije vesti.