“DOK NIJE KASNO” O ŽIVOTU BEZ NASILJA

Projekat  “Vatreno oružje i rodno zasnovano nasilje: u susret kulturi odgovornog posedovanja oružja” predstavljen je na jedanaestoj po redu konferenciji pokrajinske Mreže institucija „Život bez nasilja” koja je održana u Skupštini AP Vojvodine u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

img_20161216_130646Kroz projekat “Dok nije kasno” aktivno smo učestovali u raspravi o odgovornosi i obavezama nadležnih insititucija u svetlu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije), kao i promenama koje donosi nedavno usvojen Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

Poseban osvrt dala je naša novinarka na projektu Duška Bajić, na temu izveštavanja medija o ovoj problematici, pre svega analizirajući svoj rad na projektu i poteškoće sa kojima smo se susretali prilikom stvaranja serijala.

U okviru izlaganja predstavljena je i kraća verzija jedne epizode serijala, kao i ciljevi projekta.

Konferencija je okupila predstavnike i predstavnice svih institucionalnih sistema na svim nivoima vlasti, stručne i naučne javnosti, ali i i organizacija civilnog društva.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
Posted in Najnovije vesti.