AŽC: Vodič za novinar(k)e

Autonomni ženski centar pripremio je drugo po redu izdanje Vodiča za novinar(k)e za izveštavanje o nasilju u porodici.

Protest u Beogradu- “Nijedna žena manje”

“Rodno zasnovano nasilje je svako delo nasilja zasnovano na rodnoj/ polnoj osnovi2 koje ima, ili može imati, za posledicu fizičku, seksualnu ili psihološku povredu ili patnju, uključujući pretnje takvim delima, prisiljavanje ili oduzimanje slobode, bez obzira na to da li se nasilje događa u javnom ili u privatnom životu3. Rodno zasnovano nasilje nastaje kao izraz dominacije jednog pola nad drugim i najčešće se izjednačava sa nasiljem prema ženama jer ih nesrazmerno više pogađa nego muškarce („rodni disbalans“). ” Tanja Ignjatović, Autonomni ženski centar

Vodič preuzmite ovde. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
Posted in Najnovije vesti.